Výměna serverů dne 2. 1. 2014

Vážení účastníci, 
dne 22.1.2014 byl vyměněn SMTP server (server odchozí pošty) a DNS server ( jmený server ) za nové, rychlejší a výkonnější. 

S touto příjemnou změnou bohužel přichází i jedna nepříjemná komplikace, kterou je změna DNS záznamů zejména u SMTP serveru. 

Žádáme tímto všechny uživatele a účastníky, aby si ve svém e-mailovém klientovi změnili adresu serveru z původní smtp-a.radiolinkplus.cz, případně 95.80.224.3 na novou smtp.radiolinkplus.cz na portu 25. 

V současnosti jsou v provozu stále oba servery, ovšem 14.2.2014 bude původní SMTP server vyřazen z provozu.

 

«
»